De Hoge Raad stelt uitspraak van de cassatie uit tot 1 oktober 2021!

De Hoge Raad heeft bij de rolzitting van vandaag het arrest niet gewezen, maar laten weten dat dit is aangehouden tot 1 oktober 2021.
Op die datum zullen wij u nader berichten. Overigens kunnen wij slechts gissen naar de reden van het uitstel. De Hoge Raad doet hier geen verdere mededelingen over.


HR
HR


 

 • Bekijk onze brochure opt
 • Brochure tuindorp Wielewaal_001
 • Brochure tuindorp Wielewaal_002
 • Brochure tuindorp Wielewaal_003
 • Brochure tuindorp Wielewaal_007
 • Brochure tuindorp Wielewaal_006_1
 • Brochure tuindorp Wielewaal_005
 • Brochure tuindorp Wielewaal_004
 • Brochure tuindorp Wielewaal_008_1
 • Brochure tuindorp Wielewaal_009
 • Brochure tuindorp Wielewaal_010
 • Brochure tuindorp Wielewaal_011
 • Brochure tuindorp Wielewaal_015
 • Brochure tuindorp Wielewaal_014
 • Brochure tuindorp Wielewaal_013

 

AD Woonhof Wielewaal

 

Bewoners komen met plan om hun wijk van sloop te redden: ‘Huidig systeem is onhoudbaar’
De afgelopen jaren is zijn wijk ingrijpend veranderd. De sloop van de Wielewaal is in volle gang en de eerste nieuwbouwwoningen staan er al: sociale huurwoningen én duurdere koopwoningen. ,,Het oogt misschien fraai, maar ik hoor van de bewoners ook klachten. En het aantal betaalbare woningen  is beperkt’’, zegt hij. Het gebied waar De Ben woont is de komende jaren aan de beurt - fase 7. Veel van de woningen staan leeg, en daar voltrekken zich geregeld onfrisse praktijken.

Steunbetuigingen uit heel het land.
De Ben leidde jarenlang het bewonersprotest tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente en corporatie Woonstad. Zijn ‘Unie Van en Door Wielewalers’ ontwikkelde een geheel eigen nieuwbouwplan, met meer goedkope woningen. Ze gingen naar de hoogste rechter en kregen steunbetuigingen uit heel het land. Maar uiteindelijk trokken ze aan het kortste eind. De Ben laat de moed niet zakken. Samen met zijn medestrijders gaat hij gestaag door met nieuwe plannen. Die hebben ze vorige week gepresenteerd aan een commissie van de Tweede Kamer: hun plan voor ‘een zelfredzame wijk’. De brochure telt maar liefst 30 pagina’s: ‘Woonhof Wielewaal - een innovatief woon-zorgsysteem, gebaseerd op solidariteit en coöperatie’. Ze zijn eerst naar het Rijk gestapt omdat ze nog maar weinig vertrouwen hebben in de gemeente, leg De Ben uit.

Andere oplossingen.
Het plan in een notendop: een woon-zorggemeenschap met 350 woningen. Het sluit aan op een tendens die de overheid promoot, zegt De Ben, namelijk dat de bewoners het heft in eigen hand nemen, met zeggenschap over zorgbudgetten. ,,We hebben veel ouderen in de wijk, dus hier is behoefte aan. Het huidige zorgsysteem is onhoudbaar, we zullen met andere oplossingen moeten komen.’’ In Woonhof Wielewaal worden een paar zorgprofessionals aangesteld, maar verder is het de bedoeling dat bewoners elkaar helpen. ,,Bureaucratie maakt plaats voor vrijwilligers, die weten wat nodig is. Met een zorgboulevard voor de hele wijk, voor jong en oud. We hadden namelijk een wijk waar mensen elkaar helpen, mogen we dat misschien behouden?’’

Nederland Zorgt Voor Elkaar
Het initiatief kan in ieder geval rekenen op de steun van de landelijke organisatie ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’, dat ruim 2000 bewonersinitiatieven ondersteunt op het gebied van welzijn, zorg en wonen. In een aanbevelingsbrief roept deze club de gemeente en de corporatie op om in gesprek te gaan met de Wielewalers. ,,Om in 2040 een houdbare samenleving te krijgen zijn deze zorgzame gemeenschappen onontbeerlijk.’’ De Ben schat de investeringskosten op zo’n 70 miljoen euro, en volgens hem moet het niet moeilijk zijn financiers hiervoor te vinden. Binnen de gemeente is tot nu toe enkel 50Plus-raadslid Ellen Verkoelen op de hoogte. Zij laat weten dat ze het college en B en W gaat vragen om dit voorstel te omarmen. ,,Dit ziet er mooi uit, geef het een kans! We willen toch initiatieven vanuit de samenleving? Het combineren van wonen en zorg is heel interessant voor ouderen, zo krijgen ze een langdurig netwerk.’’ Woonstad noemt de plannen in een eerste reactie ‘niet haalbaar’ omdat er al contracten zijn afgesloten. Verkoelen kijkt daar anders tegenaan. ,,De grond is nog niet uitgegeven, dus de plannen kunnen best worden aangepast.’’